– Vi gjer tiltak og forventar at straumleveransen blir meir stabil

foto