Seks bøtter samlar opp regnvatn frå taket på skulen: – Slik kan vi berre ikkje ha det