Har ennå ikke skrevet kontrakt for bygging av ny sentrumsskole