Vil at det skal bu folk i husa – ber kommunen gjere noko