– Å gå inn for kutt i YSK/TAF-linjene, er noko vi ikkje kjem til å støtte

foto
Fylkesrådmannen har i budsjettarbeidet for Vestland fylkeskommune 2021 lagt fram ei rekkje kuttframlegg innan vidaregåande skule.  Eit av framlegga er å redusere det generelle yrkesfagtilbodet,  og i sær YSK/TAF-tilbodet som ein har i Vestland fylke, skriv Vestland Frp i ei pressemelding. Foto: Erling Wåge