– Ja-kommunen Kinn, eit nasjonalt utstillingsvindu for framtidsretta næringspolitikk