– Vi ser positive signaler for fortsatt godsoverføring fra vei til sjø, som Stad skipstunnel

foto