– Vi ser positive signaler for fortsatt godsoverføring fra vei til sjø, som Stad skipstunnel

foto
– Kystrederiene er forsiktig optimistisk med NTP for 2022-2033 og vi ser positive signaler for fortsatt godsoverføring fra vei til sjø, konkrete tiltak for farledsutbedring og Stadt skipstunnel, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene i en pressemelding.