Koronaviruset har påvirket hvor mye og hvordan vi kjører

foto