Oppmodar lokallaga og næringslivet om å jobbe inn mot partia på Stortinget

foto
Stad-ordførar Alfred Bjøro (V) tar til orde for at politikarar og næringsliv må legge press på partia på Stortinget for å få oppstartsløyving til Stad skipstunnel neste år. Foto: Marianne S. Rotihaug