Oppmodar lokallaga og næringslivet om å jobbe inn mot partia på Stortinget

foto