Alle naudetatar var i aksjon for å finne mann som var sakna på sjøen

foto