Søkte om dispensasjon for kai og endring av terreng – utset behandlinga