Måtte tilbringe natta hos politiet etter utagerende atferd