Hørte høye smell og fant svimerker på skoleområdet