Konklusjon etter storkontroll: – Dei eldre har noko å lære av dei yngre