– Vi har ikkje noko generelt ansvar for å sette i verk anna transport ved stengt veg