Dette er grunnane til at Kinn kommune scora så dårleg på openheit

foto