Har hevda at området har kulturminne – meiner dei blei høyrt for seint