Meiner nysatsinga vil bli eit konfliktområde: – Prosjektet er samfunnsskadeleg

foto