Høyrde du den høge alarmen? Det viste seg å vere noko anna enn brann