– Vi har vore heldige og fått svært kunnskapsrike innleiarar