Anfinn er så begeistra for sin nye spesiallaga kniv frå Japan at han har slutta å kjøpe oppskore brød