Investeringar for 40 milliardar i havbruket er lagt på is