Brann og redning må kutte ein tredjedel av kostnadane