Arrangerer kontaktpunkt for å møte folk og auke samarbeidet