Ville gje ordførar og varaordførar meir løn. Det skapte debatt