Fire kommunar og eitt reiselivsselskap skal lage ein plan for eit grønt transportsystem

foto