Fire kommunar og eitt reiselivsselskap skal lage ein plan for eit grønt transportsystem

foto
Prosjektet «Grøn Transport Nordfjord» blir sett i gong, og Nordfjordfjordrådet har fått tilskot. Per Kjøllesdal, ordførar i Stryn, Leidulf Gloppestad, ordførar i Gloppen og Alfred Bjørlo, ordførar i Stad og leiar av Nordfjordrådet har allereie sagt ja til å delta. Foto: Privat