Skal tilsette person som kan utvikle kommunen sin bruk av velferdsteknologi

foto
Stad kommune har dei siste åra delteke i fleire nasjonale prosjekt knytt til velferdsteknologi. No lyser dei ut ei stilling som kan drive dette arbeidet vidare. Foto: Siri Kolseth