Skal tilsette person som kan utvikle kommunen sin bruk av velferdsteknologi