Fryktar at budsjettforslag vil isolere blinde og svaksynte