Har avhøyrt mannen som køyrde inn på eit tun og lagde store skadar på parkert bil og hus