– Kjøkkensaka er ikkje ei sak for kontrollutvalet

foto
– Nedlegging av kjøkkenet i Måløy blei vedtatt som ein del av budsjettet for 2021 av eit fleirtall beståande av Høgre, Venstre, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti. Kontrollutvalet er ikkje ein arena for politiske omkampar. Foto: Marianne Solheim Rotihaug