– Kjøkkensaka er ikkje ei sak for kontrollutvalet

foto