Ein ny smitta etter å ha vore på privat arrangement