Borgarleg budsjettforlik: No vurderer dei å redusere formuesskatten frå 2023

foto