Trur ruteendringane på Kystvegekspressen kan bli eit gode for skipstunnelen

foto