Trur ruteendringane på Kystvegekspressen kan bli eit gode for skipstunnelen

foto
Ordførar Ola Teigen (Ap) forklarte at han i diskusjon med Frank Willy Djuvik (Frp) blei merksam på eit viktig punkt knytt til oppstarten av Stad skipstunnel. Foto: Illustrasjon: Kystverket/Appex