Har du vurdert å bare la deg smitte med korona? Det er ikke lurt, mener kommuneoverlegen

foto