Nordfjord-ungdom skal møtest for å diskutere eiga framtid

foto