20 elevar vil truleg få svært avgrensa tilbod om programfag – som dei einaste i fylket