– Vi produserer barn på eit nesten uforsvarleg nivå