Med bruk av ny teknologi skal bruken av vegsalt ned

foto