Har berre kapasitet til å analysere prøver frå Sunnfjord kommune. Resten blir sendt til Bergen