Meiner fyllinga som tilsvarer 23 fotballbaner bør plasserast i eit mindre konfliktfylt område

foto
Dette området på Flatraket er foreslått brukt som fylling med masse fra Stad skipstunnel i kommunens sjøarealplan. Foto: Stad kommune, skisse