Meiner fyllinga som tilsvarer 23 fotballbaner bør plasserast i eit mindre konfliktfylt område

foto