I år tek dei kampdagen utandørs

foto
I Svelgen blir det utandørs markering av 1. mai i år. Foto: Erling Wåge