– Vi må sikre at kommunen har nok bemanning til å utføre lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte

foto