Skal bruke 1,5 millionar på å betre kvardagen til einsame eldre i kommunen

foto