No skal saka om regulering av sentrumsområde og kjøpesenter opp til ny behandling

foto
I mai sa Kommunal- og moderniseringsdepartementet at dei ikkje kunne godkjenne tidlegare Sogn og Fjordane sitt tilleggspunkt i regional føresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter: «Kommunen kan sjølv regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter», og sendte saka tilbake til fylkeskommunen for ny behandling. Foto: Tidlegare Vågsøy kommune