Vil lokke husbyggarar med 200.000 kroner for å busette seg i kommunen

foto