Rosar brann- og redningsmannskapa sin innsats etter den dramatiske pinsehelga

foto