Færre bilskadar på vegane i år trass i meir trafikk