Harald går i land og blir ny daglig leder hos den store oljeleverandøren

foto