Høyrde ikkje på innbyggarane: Fleirtalet ville ikkje ta opp igjen saka om nattevakt og kjøkken

foto