Vil ta opp att diskusjonen om hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund i lys av skipstunnelen

foto